sinds 1956
Aaltens Christelijk Mannenkoor

Jubilarissen

AALTEN - Het Aaltens Christelijk Mannenkoor hield de traditionele nieuwjaarsreceptie op 4 januari in de Hofnar te Aalten.
Tijdens deze receptie werden twee leden gehuldigd.
Hans Klumpenhouwer (links op de foto) vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap en Dick Winkelhorst vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap.
De echtgenotes kregen een mooi boeket bloemen.

Kerstconcerten 2018, 3 prachtige optredens

Adventswijding 2018 in de Zuiderkerk

Benefietconcert 27 oktober 2018

Op de repetitieavond na het benefietconcert van ACM Aalten en ACM Apeldoorn, werd door de voorzitter van ACM Aalten, Jan Bongen, een cheque overhandigd aan Hermen Ligterink (links op de foto) voor kansarme kinderen in Malawi. Het concert was goed en er was een goede opkomst van toehoorders. Aan het einde van het concert werd een vrije gift gevraagd voor het project.
De beide koren hebben het bedrag aangevuld tot een totaal van € 2.500,--.

Zaterdag 27 oktober Zuiderkerk.
Benefietconcert voor kansarme kinderen in Malawi

In Malawi ging ik op bezoek bij SOS kinderdorpen, dat soort (hele goede) instellingen.
Maar ik kwam erachter dat er een onderlaag is die niet eens bij hulpverleners terecht komt. Voor die onderlaag (veelal weeskinderen, misbruikte kinderen, één oudergezinnen,etc) maak ik me sterk. Dat doe ik samen met een kleine malawiaanse stichting die betrouwbaar is en tussen de mensen staat.
Belangrijk speerpunt is scholing van kinderen. Kinderen uit arme gezinnen kunnen niet naar school omdat ze geen schooluniform hebben. Voor 10 euro kun je een kind van schooluniform, pennen, schriften voorzien. Dat betekent een cruciaal verschil in de toekomst van een kind.
Ook gehandicapten hebben onze aandacht. Je kunt je denk ik wel voorstellen dat die in Malawi vaak geen fijn leven hebben.
Kortom: De kansarme kinderen in Malawi kunnen onze hulp als opstap naar een beter bestaan heel goed gebruiken.

Hermen Lichterink

 
 
                                                                           
                                                       
 Pivacy  Statement                                      © 2018 Aaltens Christelijk Mannenkoor.  Ontwerp G.W.Bussink