sinds 1956
Aaltens Christelijk Mannenkoor

Ledenvergadering maart 2015

DSC04456

De jaarvergadering van het ACM werd gehouden op 23 maart 2015 in zaal Barlo van de Pol. Er waren 44 leden aanwezig, 11 afmeldingen en 6 leden zonder kennisgeving afwezig. Bij het agendapunt ´bestuursverkiezing´ waren aftredend Eric Wikkerink en Dick Wikkerink en beiden herkiesbaar. Zij werden onder applaus weer voor 4 jaar benoemd. Gerrit Krieger was ook aftredend en niet herkiesbaar. Hij kreeg ook applaus voor het vele werk dat hij heeft verzet en van de voorzitter een aandenken. Voor hem in de plaats is Martin Meijer benoemd.
De vergadering werd door de Dick Wikkerink met een gedicht afgesloten.

 

DSC04461

  

 

Gerrit Krieger wordt door de voorzitter bedankt.

 
 
                                                                           
                                                       
 Pivacy  Statement                                      © 2018 Aaltens Christelijk Mannenkoor.  Ontwerp G.W.Bussink