sinds 1956
Aaltens Christelijk Mannenkoor

Alle Koorleden

IMG 3155
         Alle Koorleden

Commissies

Bestuur

Jan Bongen

Martin Meijer
Ad Doornink
Wim Jansen
Wim Bollen
Albert Scholten

Joop Bussink

voorzitter

tweede voorzitter, tweede penningmeester
secretaris  
penningmeester 
lief & leed 
afgevaardigde muziekcommissie
bestuurslid, sponsoren

Muziek Commissie

Gerrit Bussink
Tonny Westerveld

Freek Gussinklo

Albert Scholten 

voorzitter
secretaris
bibliothecaris
afgevaardigde bestuur

Kleding Commissie

Riekie Droppers

Tiny Oosterink

Freek Gussinklo
Arie te Lindert

Evenementen Commissie

Dick Wikkerink 
Gerrit Krieger 

Gerrit Oosterink  
Gerrit Bussink

geluid en licht 
verkeersregelaar 
Raboluchtboog
fietstochten

Lief en Leed

Wim Bollen

Dirigente

Susanna Veerman

Pianist

Yvonne Beeftink

Koormeester

Jan Oosterholt

Dick Wikkerink

Archivaris

Henk Stronks (Polstraat)

Communicatie Commissie

Gerrit Oosterink
Arnold Rots

         

Afmelden koorrepetitie 

        Wim Bollen  0543-451806 (tussen 18.00 - 19.00 uur
       Website
       Gerrit Bussink        www.acmaalten.nl
       Financiën
        Bankrekeningnummer: 
        NL68 RABO 03105.54.225
      t.n.v. ACM Aalten
       Secretariaat
       Bredevoorsestr.weg 3a
       7121 BA Aalten
       0543 723360
      

 
 
                                                                           
                                                       
 Pivacy  Statement                                      © 2018 Aaltens Christelijk Mannenkoor.  Ontwerp G.W.Bussink